fbpx

Název projektu: Instalace FVE s akumulací pro vlastní spotřebu elektřiny provozovny Kamila Kubláka ve Fryčovicích

Reg. č.: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0023402

 

Datum zahájení projektu: 25.8.2020

 

Cílem projektu je realizace opatření k využívání energie z obnovitelných zdrojů a přispívající k úspoře konečné spotřeby energie pro společnost Kamila Kubláka ve Fryčovicích. V rámci realizace úsporných opatření bude nainstalována fotovoltaická elektrárna na střechu stávající budovy. Pro lepší hospodaření s vyrobenou elektrickou energií bude zároveň pořízen bateriový systém. Celý systém bude vybaven inteligentním řídicím systémem pro řízení akumulace energie a spotřeby energie. Projekt je podpořen grantovou podporou Evropské unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.